Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Startdatum 2021-12-01 00:00:00

Florence Nightingale - Meer dan grondlegger van de moderne verpleegkunde

De naam ‘Florence Nightingale’ klinkt iedereen bekend in de oren. Ook tijdens haar leven genoot deze vrouw wereldfaam. Die bekendheid dankte zij vooral aan haar werk als verpleegster tijdens de Krimoorlog (1853-1856). Ze heeft echter veel meer gedaan dan gewonde Engelse soldaten verzorgd.


Florence Nightingale was een rasechte wetenschapster, zeer empirisch gericht. Zij veranderde het denken over hygiëne, over ziekenhuisarchitectuur en over volksgezondheid. Ze maakte op een innovatieve manier gebruik van statistiek, op een ogenblik dat dit nog zeer ongebruikelijk was in de geneeskunde en in het sociale beleid. Florence Nightingale bracht discipline en professionalisme in de stiel en legde op deze manier de basis van de moderne verpleegkunde. Als vrouw uit de victoriaanse tijd heeft zij voor zichzelf en voor andere vrouwen, maar ook voor artsen en politici, de bakens verzet. Nu, 200 jaar na haar geboorte, belicht Magda Michielsens het werk en belang van deze Britse verpleegkundige en sociale hervormer.

In samenwerking met Davidsfonds Reg. Grimbergen.

2021-12-01 00:00:00
Info: 02 267 79 01 (Erik Van Hulle) - 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)

Adresgegevens

Florence Nightingale - Meer dan grondlegger van de moderne verpleegkunde

De naam ‘Florence Nightingale’ klinkt iedereen bekend in de oren. Ook tijdens haar leven genoot deze vrouw wereldfaam. Die bekendheid dankte zij vooral aan haar werk als verpleegster tijdens de Krimoorlog (1853-1856). Ze heeft echter veel meer gedaan dan gewonde Engelse soldaten verzorgd.


Florence Nightingale was een rasechte wetenschapster, zeer empirisch gericht. Zij veranderde het denken over hygiëne, over ziekenhuisarchitectuur en over volksgezondheid. Ze maakte op een innovatieve manier gebruik van statistiek, op een ogenblik dat dit nog zeer ongebruikelijk was in de geneeskunde en in het sociale beleid. Florence Nightingale bracht discipline en professionalisme in de stiel en legde op deze manier de basis van de moderne verpleegkunde. Als vrouw uit de victoriaanse tijd heeft zij voor zichzelf en voor andere vrouwen, maar ook voor artsen en politici, de bakens verzet. Nu, 200 jaar na haar geboorte, belicht Magda Michielsens het werk en belang van deze Britse verpleegkundige en sociale hervormer.

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 1
1853 Strombeek-Bever
Vlaams-Brabant
 02 267 79 01
Magda Michielsens

Magda Michielsens

Magda Michielsens doet onderzoek, publiceert en geeft lezingen. Van het einde van de jaren tachtig tot 1 oktober 2007 was zij tevens professor Vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen. Zij is doctor in de moraalwetenschap (Universiteit van Gent, 1973). De eerste jaren van haar loopbaan (1969 - 1977) was zij verbonden aan de UGent, als 'navorser' en 'aangesteld navorser' bij het NFWO. Zij was gedurende een tiental jaren (tot maart 2012) voorzitter van de Raad van Bestuur van RoSa, bibliotheek, documentatiecentrum, archief voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies.

Cursussen van deze docent