Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Nieuwe data!

Startdatum 2021-10-14 00:00:00

Van de Ottonen tot de cisterciënzers- Cultuurgeschiedenis van 950 tot 1200

-De Ottoonse dynastie en haar renaissance

-Romaanse kunst

-De kunst van de cisterciënzers


In de middeleeuwen lag de maatschappelijke orde vast: oratores, bellatores en laboratores, oftewel geestelijkheid, adel en boeren. Paus en keizer streden evenwel om de hoogste plaats op aarde. Dit conflict verdeelde lange tijd de gemoederen.


Rond het jaar 1000 ontstond de romaanse kunst. De drijvende kracht achter de verspreiding van deze stijl was de expansie van kloosters in de elfde en twaalfde eeuw. Naast de benedictijnen verspreidden nieuwe kloosterordes zoals de cisterciënzers en de kartuizers zich over heel Europa. Pelgrimstochten en kruistochten wakkerden dit elan nog aan. De romaanse kunst vertoonde, ondanks gemeenschappelijke kenmerken, een rijk palet aan regionale verschillen. De kunst van de cisterciënzers vertoont dan weer een geheel eigen gelaat.


Deze cursus staat open voor iedereen, dus ook voor wie het eerste deel niet volgde.

In samenwerking met Davidsfonds Reg. Bocholt.

2021-10-14 00:00:00
2021-10-21 00:00:00
2021-10-28 00:00:00
2021-11-18 00:00:00
2021-11-25 00:00:00
2021-12-09 00:00:00
Inbegrepen: digitale syllabus

Adresgegevens

Van de Ottonen tot de cisterciënzers- Cultuurgeschiedenis van 950 tot 1200

-De Ottoonse dynastie en haar renaissance

-Romaanse kunst

-De kunst van de cisterciënzers


In de middeleeuwen lag de maatschappelijke orde vast: oratores, bellatores en laboratores, oftewel geestelijkheid, adel en boeren. Paus en keizer streden evenwel om de hoogste plaats op aarde. Dit conflict verdeelde lange tijd de gemoederen.


Rond het jaar 1000 ontstond de romaanse kunst. De drijvende kracht achter de verspreiding van deze stijl was de expansie van kloosters in de elfde en twaalfde eeuw. Naast de benedictijnen verspreidden nieuwe kloosterordes zoals de cisterciënzers en de kartuizers zich over heel Europa. Pelgrimstochten en kruistochten wakkerden dit elan nog aan. De romaanse kunst vertoonde, ondanks gemeenschappelijke kenmerken, een rijk palet aan regionale verschillen. De kunst van de cisterciënzers vertoont dan weer een geheel eigen gelaat.


Deze cursus staat open voor iedereen, dus ook voor wie het eerste deel niet volgde.

Sint-Laurentiuskerk
Kerkplein
3950 Bocholt
Limburg
 0498 41 56 60
Jan Vaes

Jan Vaes

PROF. DR. JAN VAES is doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis en werd laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Hij is gastprofessor geschiedenis en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding van het University College Leuven-Limburg.

Cursussen van deze docent