Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Startdatum 2021-10-14 00:00:00

Van de Ottonen tot de cisterciënzers- Cultuurgeschiedenis van 950 tot 1200

In de middeleeuwen ligt de maatschappelijke orde vast: oratores, bellatores en laboratores, oftewel geestelijkheid, adel en boeren. Paus en keizer strijden evenwel om de hoogste plaats op aarde. Dit conflict verdeelt lange tijd de gemoederen.


Rond het jaar 1000 ontstaat de romaanse kunst. De drijvende kracht achter de verspreiding van deze stijl is de expansie van kloosters in de elfde en twaalfde eeuw. Naast de benedictijnen verspreiden nieuwe kloosterordes zoals de cisterciënzers en de kartuizers zich over heel Europa. Pelgrimstochten en kruistochten wakkeren dit elan nog aan. De romaanse kunst vertoont, ondanks gemeenschappelijke kenmerken, een rijk palet aan regionale verschillen. De kunst van de cisterciënzers vertoont dan weer een geheel eigen gelaat.


Deze cursus staat open voor iedereen, dus ook voor wie het eerste deel niet volgde.

In samenwerking met Davidsfonds Reg. Bocholt.

2021-10-14 00:00:00
2021-10-21 00:00:00
2021-10-28 00:00:00
2021-11-18 00:00:00
2021-11-25 00:00:00
2021-12-09 00:00:00
Info: 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie) Inbegrepen: digitale syllabus

Adresgegevens

Van de Ottonen tot de cisterciënzers- Cultuurgeschiedenis van 950 tot 1200

In de middeleeuwen ligt de maatschappelijke orde vast: oratores, bellatores en laboratores, oftewel geestelijkheid, adel en boeren. Paus en keizer strijden evenwel om de hoogste plaats op aarde. Dit conflict verdeelt lange tijd de gemoederen.


Rond het jaar 1000 ontstaat de romaanse kunst. De drijvende kracht achter de verspreiding van deze stijl is de expansie van kloosters in de elfde en twaalfde eeuw. Naast de benedictijnen verspreiden nieuwe kloosterordes zoals de cisterciënzers en de kartuizers zich over heel Europa. Pelgrimstochten en kruistochten wakkeren dit elan nog aan. De romaanse kunst vertoont, ondanks gemeenschappelijke kenmerken, een rijk palet aan regionale verschillen. De kunst van de cisterciënzers vertoont dan weer een geheel eigen gelaat.


Deze cursus staat open voor iedereen, dus ook voor wie het eerste deel niet volgde.

Bibliotheek
Dorpsstraat 2
3950 Bocholt
Limburg
 0498 41 56 60
Jan Vaes

Jan Vaes

Dr. Jan Vaes is doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis. Hij was tot voor kort gastprofessor geschiedenis en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding van het University College Leuven-Limburg en is ondervoorzitter van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen. Bij Davidsfonds Uitgeverij verscheen De Graven van Loon.

Cursussen van deze docent