Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Startdatum 2022-03-31 00:00:00

Waarom België geen republiek is. Het ontstaan van België

1830: België wordt een gematigde constitutionele monarchie en geen democratische republiek. Waarom? Dat is een heel complex verhaal dat prof. Els Witte in deze lezing analyseert. 

De groep republikeinen, die ideologisch bij het radicale Verlichtingsdenken aansluit, vormt weliswaar een minderheid maar is zowel tijdens de revolutie van 1830 als tijdens de crisis van de consolidatie bijzonder actief. Sterker nog, ze is meermaals leidinggevend. De groep haalt het uiteindelijk niet, maar geeft niet op. Als in 1848 in Europa de revoluties losbreken, staan de republikeinen opnieuw klaar om in België ‘de rode republiek’ te vestigen. Een bijzonder harde repressie maakt hen monddood en stelt een einde aan de beweging. Toch lieten ze hun sporen na: de republikeinen liggen aan de basis van het ontstaan en de verdere ontwikkeling van een democratischer regime. Het verhaal van de republikeinse radicalen is er duidelijk een van voorvechters.

Foto:   Aftocht van de Nederlandse cavalerie in de Vlaamsesteenweg in Brussel in 1830 (schilderij J. van Severdonck). Musea van de Stad Brussel - Stadhuis

In samenwerking met Davidsfonds Academie vrijwilligers Brussel.

2022-03-31 00:00:00
Info: 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)

Adresgegevens

Waarom België geen republiek is. Het ontstaan van België

1830: België wordt een gematigde constitutionele monarchie en geen democratische republiek. Waarom? Dat is een heel complex verhaal dat prof. Els Witte in deze lezing analyseert. 

De groep republikeinen, die ideologisch bij het radicale Verlichtingsdenken aansluit, vormt weliswaar een minderheid maar is zowel tijdens de revolutie van 1830 als tijdens de crisis van de consolidatie bijzonder actief. Sterker nog, ze is meermaals leidinggevend. De groep haalt het uiteindelijk niet, maar geeft niet op. Als in 1848 in Europa de revoluties losbreken, staan de republikeinen opnieuw klaar om in België ‘de rode republiek’ te vestigen. Een bijzonder harde repressie maakt hen monddood en stelt een einde aan de beweging. Toch lieten ze hun sporen na: de republikeinen liggen aan de basis van het ontstaan en de verdere ontwikkeling van een democratischer regime. Het verhaal van de republikeinse radicalen is er duidelijk een van voorvechters.

Foto:   Aftocht van de Nederlandse cavalerie in de Vlaamsesteenweg in Brussel in 1830 (schilderij J. van Severdonck). Musea van de Stad Brussel - Stadhuis

Muntpunt
Munt 6
1000 Brussel
Vlaams-Brabant
 
Els Witte

Els Witte

Witte studeerde aan de Rijksuniversiteit Gent en startte er haar wetenschappelijke carrière als assistent. In 1974 werd ze hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en gaf er de vakken Politieke Geschiedenis van België, Maatschappijen en instellingen van de hedendaagse periode, Toepassingen van de historische kritiek en Politieke functies van de massacommunicatie. Van 1994 tot 2000 was Witte eveneens rector van de VUB, ze was daarmee de tweede vrouwelijke rector in België. Sinds 1988 is Witte lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Binnen de academie is Witte sinds 2007 voorzitter van het Vlaams Instituut voor Geschiedenis (VIGES) dat onder meer de publicatie van het Nationaal Biografisch Woordenboek ondersteunt. In 2009 werd zij opgenomen als lid in de Academia Europaea. Van 1988 tot 1994 was Witte voorzitter van de raad van bestuur van de BRT, de Belgische Nederlandstalige publieke omroep. Els Witte was in 1977 oprichter en directeur van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van de Brusselse Taaltoestanden (BRUT), sinds 2005 is deze onderzoeksgroep omgevormd tot het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO). Witte was lid van de Coudenberggroep, Belgische denktank die de federale staatsstructuur aanmoedigde. (Bron: Wikipedia)

Cursussen van deze docent