Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Het Hemels mandaat. De geschiedenis van het Chinese keizerrijk

Het Hemels Mandaat vormde de basis van de heerschappij van de Chinese keizers als vertegenwoordigers van de hemel op aarde. Onder deze illustere titel behandelt Barend ter Haar op overzichtelijke en heldere wijze de geschiedenis van het Chinese keizerrijk tot 1911. Behandeld worden niet alleen de politieke en militaire geschiedenis op centraal niveau, maar ook sociale en economische geschiedenis, de positie van de vrouw, filosofie en religie, literatuur, kunst en materiële cultuur.
De auteur geeft een kritische analyse van cruciale gebeurtenissen als de zestiende-eeuwse globalisering, de opkomst en ondergang van het Mandsjoerijk en het westerse imperialisme in de negentiende en vroege twintigste eeuw. Ook komt de recentere geschiedenis aan bod en vooral de manier waarop allerlei aspecten van het traditionele China in de loop van de twintigste eeuw zijn veranderd of verdwenen.

Barend J. ter Haar is hoogleraar in de Chinese geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Door een gedetailleerde index, kaarten en illustraties is Het Hemels Mandaat het ideale beginpunt voor een reis door de geschiedenis van het land waar zoveel interesse voor is.

Barend J. Ter Haar

Davidsfonds Boekentips