Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Te veel verdriet voor ??n hart. De grootste tragedies van Shakespeare

-Ideale kennismaking met de tragedies van Shakespeare of als voorbereiding op het bijwonen van een opvoering
-Voor jongeren én volwassenen
Te veel verdriet voor één hart
De grootste tragedies van Shakespeare
naverteld door Ed Franck
Wil ik leven of wil ik dood zijn, daar gaat het om. Heeft het zin het blinde noodlot op me in te laten beuken of moet ik me ertegen verzetten?
Hamlet
Mijn liefde voor mijn dwaze, overdonderende vader is te diep voor woorden. Maar liefde kan toch alleen op vrije basis geuit worden?
Cordelia in King Lear
Desdemona had zijn ideaal van de volmaakte liefde vermoord. Wat was de zin nog van het leven als liefde en trouw niets meer betekenden?
Othello
De dood is even absurd als het leven en een mens heeft niet te kiezen. Alles is doelloos. Alles is nutteloos.
Macbeth
Leven en dood, liefde en haat. Onlosmakelijk met elkaar verbonden in de tragedies van William Shakespeare. Die bieden een indringend panorama van de menselijke ziel, tot in al zijn uithoeken. Macbeth, King Lear, Othello, Hamlet: de bekendste personages van Shakespeare worden verteerd en verblind door wraak en ontrouw, passie en machtswellust. Ze houden ieder van ons een spiegel voor…
Deze vier tragedies zijn stuk voor stuk fascinerende werken, die terecht de eeuwen hebben overleefd. Als onderwerpen van schilderijen, opera’s, toneelstukken en films. ED FRANCK bewerkte de topstukken van Shakespeare in prozavorm. Met groot respect voor de thema's, psychologie, verhaallijnen en taalkleur.
Topillustrator CARLL CNEUT vangt de kern van elk verhaal in zijn expressieve illustraties. Een fascinerende wereld die tot leven komt in deze mooie verzamelbundel. Een meesterlijke bewerking van klassiekers die niet mag ontbreken in uw boekenkast.
William Shakespeare

Davidsfonds Boekentips