Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

1066. Cultuur voor en na de slag bij Hastings

Waarom mogen we de Noormannen naast bruut, gewelddadig en herrieschoppers ook cultuurliefhebbers noemen? Wat hebben Beowulf en de Franse Arturromans met elkaar gemeen? En waarom lijkt het tapisserie van Bayeux een mooie weergave van de realiteit, maar mogen we er niet alles van geloven? Jozef Janssens legt uit waarom 1066 niet alleen een sleutelmoment was voor Engeland en Frankrijk toen, maar ook voor onze cultuur zoals we die vandaag kennen.


Deze e-cursus bestaat uit een uitgebreide tekst, rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen.

Jozef Janssens

Jozef Janssens

Prof. Jozef Janssens, doctor in de Germaanse filologie, specialiseerde zich in de middeleeuwse cultuur. Hij was vicerector van de KU Brussel en doceerde en publiceerde over de middeleeuwse letterkunde en geschiedenis. Verschillende boeken verschenen bij Davidsfonds Uitgeverij.

Cursussen van deze docent

Lees het eerste hoofdstuk

Voor we beginnen

De datum 1066 is vermoedelijk bij velen in het geheugen blijven hangen: de slag bij Hastings. En hij is onlosmakelijk verbonden met dat unieke kunstwerk dat één van de grote toeristische attractiepolen is in Frankrijk: het Tapijt van Bayeux. Er bestaan honderden studies, brochures en documentaires over beide onderwerpen. Waarom dan nog eens een zoveelste verslag?


Daarvoor zijn verschillende argumenten te bedenken. 1066 blijft een uitzonderlijk belangrijk scharniermoment in de Europese geschiedenis, waarbij Vlaanderen sterker was betrokken dan velen denken. Ikzelf ben geen zuivere historicus, maar een mediëvist-literatuurhistoricus. Dat betekent dat ik niet zozeer ben geïnteresseerd in de talloze conflicten en militaire confrontaties in de elfde en twaalfde eeuw, ook niet per se in de ontwikkeling van bestuurlijke instellingen of juridische problemen. Mijn uitgangspunten zijn de historische cultuur en de mentaliteitsgeschiedenis en dan zit je goed met literatuur als historische bron. Zo wordt mijn verhaal toch nog redelijk origineel, hoop ik.

Hoe komt trouwens een Germanist zoals ik ertoe om zich met puur historische kwesties bezig te houden? Dat heeft in mijn geval alles te maken met het Arturonderzoek, dat me sinds mijn Leuvense licentiaatsthesis is blijven fascineren. In dat onderzoek zijn 1066 en de daaropvolgende normandisering van Engeland fundamentele gegevens, die ook voor de literatuur in Frankrijk en Vlaanderen grote gevolgen hadden.

Het zal duidelijk worden dat ik andere vragen stel, deels andere bronnen gebruik, vaak met andere ogen kijk. Ook met de afbeeldingen hoop ik veel materiaal te gebruiken dat nauwelijks bekend is. Dat wordt voor jou, beste cursist, dan hopelijk een boeiende verkenning van de gebeurtenissen voor, tijdens en na 1066.

Veel plezier!