Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

2021-05-18 19:30:00

2021-05-25 21:00:00

India. Actuele geopolitiek en maatschappelijke evolutie

WEBINAR IN TWEE DELEN
Deel 1: 18 mei van 19.30 tot 21 uur
Deel 2: 25 mei van 19.30 tot 21 uur


India is het land met bijna de meeste inwoners ter wereld en sterk op weg om binnen enkele jaren de derde economie ter wereld te zijn. Prakash Goossens (India-expert en zelf van Indiase origine) ontrafelt de complexe weg naar onafhankelijkheid en democratie van India en zoomt in op de geopolitieke situering van het land. Van oudsher was India verbonden met zowel het Oosten als het Westen. Hoe vindt het land vandaag zijn plaats in het internationale schaakspel? India's allianties met Rusland, Japan, de Verenigde Staten en Afghanistan spelen daarbij een cruciale rol. 

Op politiek vlak zijn vandaag zowel het persistente kastensysteem als de opkomst van hindoenationalisme belangrijke factoren. Hun doorwerkende invloed is merkbaar op zowat alle vlakken van de Indische maatschappij. Hoe ze zich tegenover elkaar verhouden is echter minder duidelijk en er rijzen inmiddels behoorlijk wat zorgen over het verlies van de democratie in India. Het belangrijkste hoopvolle element is dat de grondwet in India een vrij stevig seculier fundament heeft, met de burgerrechten voorop. Zal dit volstaan om de hindutva-olifant te temmen en een gematigde democratie met bescherming van minderheden te waarborgen?  Uiteraard zal Covid-19 actualiteit zeker ook aanbod komen.

Maak kennis met actueel India tijdens dit tweedelige webinar. Met ruimte voor vragen en debat. 


Je ontvangt ongeveer 24 uur voor de start van het webinar een deelnamelink via e-mail.

Prakash Goossens

Prakash Goossens

PRAKASH GOOSSENS (geadopteerde Belg van Indiase origine) studeerde onder meer aan de KUBrussel, KU Leuven, de Université Robert Schuman in Straatsburg en de UCL en was o.a. assistent aan de rechtenfaculteit van de KU Brussel en is gastdocent in UCLL. Hij is jarenlang verantwoordelijk geweest voor International Advocacy (Genève en New York) en projectenbeheer in Azië voor Fracarita International (NGO van de Broeders van Liefde). In die functie is hij vaak teruggekeerd naar zijn geboorteland, India. Hij is ook zeer actief in India via zijn NGO Side by Side India voor versterking van het dorpsleven en in het bijzonder voor de versterking van de rechtspositie van meisjes en vrouwen. Momenteel is hij Algemeen Coördinator van de Stichting Zusters Kindsheid Jesu met focus op ouderenzorg, welzijn, onderwijs en Congo.

Cursussen van deze docent

Lees het eerste hoofdstuk

$excerpt