Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

"Mensen vergeten soms wat de kracht is van muziek."

"We leven vaak in zo'n drukte, weinigen maken nog tijd om rustig even te luisteren naar elkaar, maar vooral ook naar muziek. In mijn cursus Actief Luisteren leren de cursisten om muziek bewust te herontdekken. Wanneer de cursus dan plaatsvindt op bijzondere locaties zoals Alden Biesen of de Abdij van Averbode, is dat natuurlijk bevorderend voor de lessfeer. Maar de mooiste momenten tijdens mijn cursus zijn toch wanneer de muziek begint en iedereen stil wordt. Ook al heb ik de fragmenten al honderd keer beluisterd, toch geniet ik er ook nog elke keer van.

Mijn aanpak is helemaal anders dan de typische klassieke vorming. Ik vertel namelijk niet wat ik weet, maar de cursisten vertellen zelf wat zij weten. Daarom is dit een ideale cursus voor kenners en liefhebbers enerzijds, maar anderzijds ook voor mensen die voor het allereerst in contact komen met klassieke muziek. Ik laat hen namelijk een muziekfragment horen en vraag heel simpel: 'Wat hoor je?'. Ik wil dat ze zelf luisterervaringen opbouwen. Bovendien ga ik niet chronologisch de muziekgeschiedenis door, maar schets ik een helder en gevarieerd beeld van hoe iedere componist te werk gaat en klinkt. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is en iedere componist componeert zoals hij is. Ik wil namelijk vermijden dat de cursist naar Klara luistert en dan denkt 'Is dit nu Bach, Beethoven of Mozart?'. Neen, in mijn cursus leer je echt de stijl van iedere componist te onderscheiden.

In het begin is de cursus voor sommigen misschien even overweldigend, omdat ik iedereen wel eens aanduid en niet altijd wacht tot ze hun hand in de lucht steken. Maar na de tweede keer beginnen ze al zoveel meer op te steken en op het einde van de lessenreeks is iedereen vertrouwd met de materie, tevreden en voldaan. Zo kwam er op het einde van deze cursus ooit een dame me vertellen dat ik haar leven veranderd had. Ik antwoordde dat ze me teveel eer aandeed, maar toen zei ze me dat ze dankzij de cursus Actief Luisteren opnieuw tijd maakte om naar klassieke muziek te luisteren en ze haar kinderen op dezelfde manier had geenthousiasmeerd. Nu gaan ze samen naar concerten. Als missionaris van de klassieke muziek vond ik dat een bijzonder mooi moment. De cursus is dus geen eindpunt, maar een beginpunt. Ik geef mijn cursisten een kast met een aantal kapstokken en ze kunnen zelf hun keuze van kleren eraan hangen, en nog vele extra kapstokken eraan toevoegen."

Jasper Gheysen en andere docenten aan het werk zien?  Ontdek het hele cursusaanbod.

Foto: Dimitri Sterkens