Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

"Ondertussen ben ik al 10 jaar docent bij Davidsfonds Academie. "

"Al jaren vertel ik aan geboeide cursisten over mijn passie India. Ik vertel mijn verhaal vanuit verschillende perspectieven. Aan de ene kant ben ik zelf Indisch, lees ik veel en reisde ik al minstens honderd keer naar mijn thuisland. Aan de andere kant ben ik opgegroeid in de westerse wereld. Vanuit die twee perspectieven stel ik zowel verschillen als overeenkomsten vast. In mijn cursus vertrek ik vooral uit die gelijkenissen, omdat de Indische en westerse cultuur meer overeenkomsten dan verschillen hebben.

Herkenning is daarbij de kern. Ik wek de interesse van de cursist aan de hand van fotos, verhalen en anekdotes uit de westerse cultuur. Daarna leg ik die samen met de Indische tradities en folklore. Pas wanneer er herkenning is, daal ik in de materie in die vreemd is aan de cursist. Mijn focus ligt daarbij op de vier grote godsdiensten die hun ontstaan in India kennen: Hindoe�sme, Boeddhisme, Ja�nisme en Sikhisme. Cursisten kennen vaak wel enkele kenmerken, zoals mindfulness bij Boeddhisme, maar een religie is uiteraard meer dan dat. De vier religies zijn vrij vreemd voor de westerse beschaving, maar ik maak een brug met de Europese cultuur aan de hand van herkenningspunten.

Je merkt aan de cursisten dat ze mee zijn met je verhaal wanneer ze vragen stellen of in discussie gaan over heikele punten zoals de positie van de vrouw of de kasteloze. Dat resulteert in zoveel reflecties als Shivah armen heeft. Sommigen brengen krantenknipsels mee naar de cursus of blijven na de les nog even babbelen. Met veel cursisten heb ik zelfs na enkele maanden of jaren nog contact via e-mail. Verder zie ik ook bij Davidsfonds Cultuurreizen waar ik reisleider ben vaak cursisten terug. Dat vind ik het mooiste geschenk: wanneer een cursist opgewarmd wordt door mijn cursus en op ontdekking wil gaan naar India."

Wil je onze docenten aan het werk zien?  Ontdek het hele cursusaanbod.

Foto: Vicky Bogaert