Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Verkoopsvoorwaarden

Davidsfonds Academie

Davidsfonds vzw - Davidsfonds Academie
Sluisstraat 79
3000 Leuven
Ond. Nr. 0458.425.661

Online cursussen

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle online cursussen van Davidsfonds Academie die door Davidsfonds Academie worden georganiseerd en aangeboden via deze website: www.davidsfondsacademie.be

1.2 Davidsfonds Academie heeft het recht cursussen van de website te verwijderen na minstens zes maanden. In dat geval wordt dit minimum twee weken op voorhand aangekondigd op de website.

1.3 Davidsfonds Academie vzw is bevoegd om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

Artikel 2: Totstandkoming

2.1 De overeenkomst tussen Davidsfonds Academie en de cursist komt tot stand door inschrijving.

2.2 Inschrijvingen gebeuren via online bestelling op de desbetreffende website.

2.3 Door inschrijving geeft de cursist aan Davidsfonds Academie te kennen de algemene voorwaarden te accepteren.

Artikel 3: Betaling

3.1 De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. De inschrijving kan niet worden voltooid zonder betaling.

3.2 De verkoopsprijzen van de aangeboden cursussen zijn terug te vinden op de website van Davidsfonds Academie.

3.3 Bij inschrijving ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving (digitaal) en een e-mail met een persoonlijke code die toegang tot de betaalde cursus(sen) verleent.

3.4 Betaling met waarde- of cadeaubonnen voor de digitale cursussen is niet mogelijk.

3.5 Er zijn geen kortingstarieven van toepassing.

3.6 Schuldvorderingen welke mits tussenkomst van derden moeten worden geïnd, worden verhoogd met 15 %, met een minimum van €50.

Artikel 4: Annulering en klachten

4.1 Voor de online cursus(sen) die direct of minder dan 3 dagen na inschrijving kunnen worden gebruikt, kan niet geannuleerd worden.

4.2 Wanneer de klant een cursus aankoopt, mag zij of hij deze aankoop binnen de 14 dagen kosteloos herroepen, in het geval dat de inhoud van deze cursus nog niet online beschikbaar is.

4.3 De cursist kan de overige cursus(sen) die nog niet online beschikbaar zijn - schriftelijk annuleren. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:
- meer dan 14 dagen voor de start van de cursus: geen annuleringskosten
- 14 tot 3 dagen voor het begin van de cursus: 50% van het inschrijvingsgeld

4.4. Annuleringen zijn enkel geldig indien tijdig (zie bovenstaande voorwaarden) schriftelijk (per e-mail) verstuurd naar academie@davidsfonds.be.

4.5 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Davidsfonds Academie geleverde online cursus(sen) dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk (per mail) en gemotiveerd aan Davidsfonds Academie kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Artikel 5: Online account

5.1 Indien de cursist wil deelnemen aan een online cursus dient hij een account aan te maken op de website van Davidsfonds Academie.

5.2 Voor deelname aan de online cursus geeft de cursist toestemming aan Davidsfonds Academie om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.

5.3 Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met derden worden gedeeld.

5.4 Het account is persoonsgebonden en kan op 3 verschillende toestellen gebruikt worden.

5.5 Het cursusmateriaal is enkel bestemd voor gebruik door de cursist zelf en mag niet worden verspreid, gedupliceerd of elders gepubliceerd.

Artikel 6: Privacy

6.1 Davidsfonds Academie gebruikt je persoonsgegevens alleen in het kader van eigen dienstverlening. Davidsfonds Academie vzw houdt zich aan de wettelijke regels betreffende Bescherming van de Persoonsgegevens. Zie privacyverklaring.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Bij eventuele geschillen zal Davidsfonds Academie altijd eerst haar best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil aan de rechter wordt voorgelegd.

7.2 Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

7.3 Eventuele betwistingen kunnen alleen door de rechtbanken van het arrondissement Leuven worden beslecht.

Cursussen op locatie

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en dagevenementen op locatie van Davidsfonds Academie die door Davidsfonds Academie worden georganiseerd.

1.2 Davidsfonds Academie heeft het recht cursussen te annuleren in geval van te weinig inschrijvingen, overmacht of andere redenen. In dat geval wordt dit minimum een week op voorhand gecommuniceerd naar de deelnemers en aangekondigd op de website.

1.3 Davidsfonds Academie is bevoegd om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

Artikel 2: Totstandkoming

2.1 De overeenkomst tussen Davidsfonds Academie en de cursist komt tot stand door inschrijving.

2.2 Inschrijvingen gebeuren via online bestelling op de desbetreffende website, telefonisch, per mail of via een papieren inschrijvingsstrookje.

2.3 Door inschrijving geeft de cursist aan Davidsfonds Academie te kennen de algemene voorwaarden te accepteren.

Artikel 3: Betaling

3.1 De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. De inschrijving kan niet worden voltooid zonder betaling.

3.2 De verkoopsprijzen van de aangeboden cursussen zijn terug te vinden op de website van Davidsfonds Academie.

3.3 Bij inschrijving via de website ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving (digitaal).

Je inschrijving via onze website voor een cursus is definitief van zodra je een bevestigingsmail ontvangt.

Je inschrijving via inschrijvingsstrookje of telefoon  voor een cursus of dagevenement op locatie is definitief wanneer wij je gegevens én de betaling ontvangen hebben. Stort geen inschrijvingsgeld zonder een telefonische of schriftelijke inschrijving! Bij een teveel aan inschrijvingen geldt voor de toekenning van de plaatsen de datum van betaling.

3.4 de uiterste inschrijvingsdatum voor een cursus of dagevenement op locatie is vijf werkdagen voor de start van de cursus, op voorwaarde dat de cursus nog niet volzet is. Als je na die datum toch nog wenst in te schrijven, neem dan eerst telefonisch contact op via 016 310 670.

3.5 Houders van een Davidsfonds Lidkaart krijgen korting op onze cursussen en dagevenementen op locatie.

3.6 Je kan je Davidsfonds waardebonnen inruilen via onze website. Davidsfonds Academie kan niet terugbetalen op waardebonnen. Je kan met waardebonnen betalen en het resterende bedrag bijleggen.

3.7 Schuldvorderingen welke mits tussenkomst van derden moeten worden geïnd, worden verhoogd met 15%, met een minimum van €50.

Artikel 4: Annulering en klachten

4.1 De cursist kan zijn/haar inschrijving annuleren, uiterlijk drie werkdagen voor de start van de cursus. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald met vermindering van 7 euro annuleringskosten.

4.2 Tentoonstellings-of concerttickets kunnen niet terugbetaald worden bij annulering minder dan 14 dagen voor de start van de cursus. Je mag ze wel doorgeven aan een andere persoon. Webinars kunnen geannuleerd worden tot 36 uur voor de start van de sessie via mail naar academie@davidsfonds.be.

4.3 Annuleringen zijn enkel geldig indien tijdig (zie bovenstaande voorwaarden) schriftelijk (per e-mail) verstuurd naar academie@davidsfonds.be.

4.4 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Davidsfonds Academie geleverde online cursus(sen) dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk (per mail) en gemotiveerd aan Davidsfonds Academie kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Artikel 5: Syllabus

5.1 Bij de meeste cursussen hoort een syllabus. Deze is enkel bestemd voor gebruik door de cursist zelf en mag niet worden verspreid, gedupliceerd of elders gepubliceerd.

Artikel 6: Attest van deelname

6.1 Een attest van deelname kan aangevraagd worden via academie@davidsfonds.beof

016 31 06 70. Vermeld altijd zeker je naam, adres en de cursuscode.

Artikel 7: Privacy

7.1 Davidsfonds Academie vzw gebruikt je persoonsgegevens alleen in het kader van eigen dienstverlening. Davidsfonds Academie vzw houdt zich aan de wettelijke regels betreffende Bescherming van de Persoonsgegevens. Zie privacyverklaring.

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1 Alle gegevens van lokalen, data, prijzen en docent staan onder voorbehoud van wijziging. Als je ingeschreven bent, brengen we je via e-mail op de hoogte van eventuele wijzigingen. Alle wijzigingen staan ook steeds vermeld bij de cursus op de website.

8.2 Bij eventuele geschillen zal Davidsfonds Academie vzw altijd eerst haar best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil aan de rechter wordt voorgelegd.

8.3 Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

8.4 Eventuele betwistingen kunnen alleen door de rechtbanken van het arrondissement Leuven worden beslecht.