Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Robert Rubens

Prof. Robert Rubens is doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Aan de Universiteit Gent is hij hoogleraar inwendige ziekten, vakgebied endocrinologie. Hij doceert de vakken Endocrinologie, Geschiedenis van de geneeskunde en Medische ethiek.

Online cursussen