Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Manu Keirse

Prof. Johan Van Iseghempromoveerde met een proefschrift over Guido Gezelles Vlaemsche Dichtoefeningen. Hij doceert Moedertaaldidactiek en Moderne Nederlandse letterkunde aan de K.U. Leuven en aan de KULAK en is lid van het Guido-Gezellegenootschap. 

Online cursussen