Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Matthias Heyman

Matthias Heyman is freelance jazzcontrabassist en doceert alle jazzhistorische vakken aan de Jazzstudio in Antwerpen en LUCA School of Arts (voormalig Lemmensinstituut) in Leuven. Hij behaalde een doctoraat aan de Universiteit Antwerpen rond het contrabasspel van Jimmie Blanton. Als jazzhistoricus specialiseert hij zich vooral in Belgische jazz en de ontstaansgeschiedenis van jazz. Hij doet postdoctoraal onderzoek aan Koninklijk Conservatorium Antwerpen.


Online cursussen