Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Ignace Bossuyt

Prof. Ignace Bossuyt is emeritus gewoon hoogleraar musicologie van de KU Leuven. Zijn onderzoeksgebied spitste zich toe op de Renaissancepolyfonie. Op zijn naam staan tevens talrijke publicaties bedoeld voor een ruim publiek. Bij Davidsfonds Uitgeverij verscheen o.m. een handige inleiding tot de muziektheorie: Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Boeken van deze auteur

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen
Van noten en tonen