Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Marc Van Ranst

Marc Van Ranst is hoogleraar virologie aan de Faculteit Geneeskunde van de KULeuven. Sinds de uitbraak van de corona-epidemie zetelt hij in verschillende organen die de diverse Belgische gezondheidsautoriteiten adviseren over de bestrijding van het virus en prognoses maken over de ontwikkeling en verspreiding ervan in België. Hij is vaak te gast in diverse media.