Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Rik Van Daele

Rik van Daele (1962) is doctor in de Letteren en Wijsbegeerte. Hij promoveerde in 1992 met de studie 'Ruimte en naamgeving in Van den vos Reynaerde'. Hij publiceerde tientallen artikels en een dozijn boeken, meestal over Reynaert, onder andere als coauteur van 'Het land van Reynaert' (1991), 'Het Comburgse handschrift' (1992) en 'Reinaerts streken' (2001). Hij is hoofdredacteur van 'Tiecelijn. Jaarboek van het Reynaertgenootschap'. Van 1998 tot 2004 was hij gastprofessor aan de Hogeschool Antwerpen (waar hij Nederlandse literatuur doceerde aan de afdeling Woord van het Herman Teirlinck Instituut). Rik van Daele was wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven (1985-1995), conservator van het Stedelijk Museum Lokeren (1995-2002), directeur van het cultureel centrum Lokeren (1999-2000), directeur van cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren (2002-2009), stadsbibliothecaris van Sint-Niklaas (2009-2012) en directeur van CC Sint-Niklaas en directeur cultuur van de stad Sint-Niklaas (2013-2015). Sinds 2016 is hij afdelingshoofd Cultuur/cultuurbeleidscoördinator van Sint-Niklaas.
(c)  Staf Baeten

Online cursussen