Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Gorik Goris

De historicus en communicatiewetenschapper Gorik Goris (°Geel 1964) is gespecialiseerd in het begrijpbaar maken van geschiedkundige processen voor het grote publiek. Voor het secundair onderwijs heeft Gorik de methode Storia (Van In) mee ontwikkeld. Als generalistisch historicus is hij thuis in verschillende perioden van de geschiedenis en heeft hij inzicht in een breed spectrum van het verleden. Op zijn CV staat ook wetenschappelijk onderzoek, o.a. over de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Zijn recentste bijdragen over dat thema zijn "De Kempen bevrijd. 1944" (Davidsfonds, 2016), Jaarboek 53 van het GGG (2019) en "The Battle for Geel" (2019). Hij schrijft ook voor Knack Historia. Gorik verleent tevens historisch advies aan manifestaties. Momenteel is hij directeur van het Sint-Dimpnacollege (KOGEKA) in Geel. Daarvoor was hij lector geschiedenis aan de SLO Letteren van de KU Leuven en het KHK (nu Thomas More) en leerkracht-coördinator aan het Annuntia-instituut te Wijnegem.