Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Dick Wursten

Dominee Dick Wursten studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam en was jarenlang predikant te Antwerpen. Momenteel is hij inspecteur en pedagogisch begeleider van het protestants godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Hij is vooral actief op het grensvlak van kerk en cultuur en een specialist in de geschiedenis van de Reformatie.

Online cursussen