Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Alex Vanneste

Em. Prof. dr. Alex Vanneste was gewoon hoogleraar Franse taalkunde, Franse spraakkunst, sociolinguïstiek en ICT voor menswetenschappers. Momenteel is hij afgevaardigd bestuurder van UCSIA en voorzitter van de raad van bestuur van KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen). De laatste jaren spitste zijn onderzoek zich vooral toe op de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, vooral op de elektrische grensversperring tussen België en Nederland tijdens WO I, maar ook op de vluchelingen problematiek en de spionage tijdens WO I, onderwerpen waarover hij heel wat publiceerde.

Online cursussen