Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Mark van den Wijngaert

Prof. Mark Van den Wijngaert, emeritus hoogleraar Nieuwste geschiedenis aan de KU Brussel, promoveerde aan de KU Leuven tot doctor in de moderne geschiedenis. In zijn onderzoek komen hoofdzakelijk de naoorlogse Belgische politieke geschiedenis, de Belgische monarchie, de Duitse bezetting en de Koude Oorlog aan bod.

Online cursussen

Boeken van deze auteur

Zijn wij de koning te rijk?