Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Ben Wuyts

Ben Wuyts (°Antwerpen, 1947) is licentiaat geschiedenis (Universiteit Gent, 1972). Hij behaalde de professor Jan Dhondtprijs voor de beste lespraktijk als aggregaatsstudent voor het secundair onderwijs (1973). Na zijn burgerdienst startte Ben Wuyts in september 1975 als leraar projectonderwijs en vormingswerker in de school voor buitengewoon onderwijs te Landegem. In 1975 stichtte hij een emancipatiebeweging voor fysiek gehandicapte jongeren : vzw Pimpernel, die een achttal jaar zeer actief was in Gent, Nevele en Zottegem. In 1976 werkte hij mee aan de informatiefilm van de BRT over kinderen met een hersenverlamming : In het land van alles anders en in 1981 aan het multimediaproject (televisie, radio, publicaties) Lichamelijk gehandicapt : van vooroordeel tot emancipatie. Van september 1980 tot september 2004 was Ben Wuyts schooldirecteur van BuSO Ten Dries, een school voor buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 1, type 4 voor motorisch en meervoudig gehandicapte adolescenten in Landegem. Een deel van zijn opdracht besteedde hij aan G.On.-begeleiding. G.On. staat voor ‘Geïntegreerd Onderwijs’. Hij begeleidde zelf een aantal leerlingen met een motorische handicap in het gewoon secundair en het hoger onderwijs. Op vraag van het schoolbestuur vervulde hij vanaf mei 2000 ook de functie van algemeen schooldirecteur, verantwoordelijk voor de kleuterschool, de lagere school en de secundaire school. Sinds oktober 2004 is Ben Wuyts opleidingscoördinator en docent van de voortgezette lerarenopleidingen in de Gentse Arteveldehogeschool, met als afstudeerrichtingen ‘leraar buitengewoon onderwijs’ en ‘interne zorgbegeleider voor het gewoon onderwijs’. Tevens is hij docent ‘geschiedenis, beeldvorming en ethiek met de focus op jongeren met een handicap’ in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Schaarbeek/Brussel. In 1988 was Ben Wuyts de medestichter en bestuurder van de vzw De Kangoeroe, dienst voor vroegtijdige thuisbegeleiding van kinderen met een motorische handicap in Oost-Vlaanderen. In 1994 maakte hij deel uit van een Europese expertengroep om het onderwijs aan jongeren met een auditieve handicap in Zweden te bestuderen. Tussen 1995 en 1998 organiseerde hij met de Vlaamse vormingsdienst van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) een reizende tentoonstelling over de geschiedenis van de beeldvorming en de hulpverlening t.o.v. mensen met een handicap: Blikken zonder blozen. Sinds 1999 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Nevelland, werkplaats voor aangepaste arbeid in Landegem. Ben Wuyts is freelance medewerker van organisaties zoals de Stichting Integratie Gehandicapten (SIG), de Gehandicaptenwerking Krekenland (GWK-Handicum), de Vlaamse Federatie voor Gehandicapten (VFG) en de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG). Hij werkt geregeld mee aan studiedagen in verband met beeldvorming van personen met een handicap. Hij geeft geregeld vormingssessies aan onthaalpersoneel van o.a. musea en bibliotheken in opdracht van het stadsbestuur van Gent, het provinciebestuur van Oost- en West-Vlaanderen. Ben Wuyts is bij het brede publiek vooral bekend door zijn lezingen, gastcolleges en publicaties over historiek, beeldvorming, ethiek en de maatschappelijke positie van personen met een handicap.

Online cursussen