Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Christoph Ruys

Christoph Ruys werkt sinds 1995 met beelden. Als docent aan Luca School of Arts, als voormalig directeur van het FotoMuseum te Antwerpen, maar ook als researcher, beeldenmaker en uitgever van talrijke boeken rond beeldcultuur. Christoph Ruys’ werk  kristalliseert zich rond de voortdurende heroriëntering en herdefiniëring van onze visuele cultuur  en  is genre- en mediumoverstijgend: naast fotografie omvat zijn werk ook installaties, scenario’s, essays, performance  lectures , print, tekeningen en video.

Online cursussen