Cursus op locatie
Online cursus
Thema's
Docent
Mijn cursussen

Frederik Goossens

Frederik Goossens is docent jazzge­schie­denis en methodiek aan het conser­va­to­rium van Gent. Hij geeft avondcur­sussen muziek­ge­schie­denis en verzorgt geregeld inleidingen op allerlei concerten. Daarnaast werkt hij voor Jazz Centrum Vlaanderen te Dender­monde en schrijft hij als freelance journa­list stukken over jazz voor tijdschriften als Staalkaart of Jazzmo­zaïek.

Online cursussen