Davidsfonds Academie verdiept je kennis en verbreedt je blik. Onze deskundige docenten dompelen je onder in een boeiende en verrassende wereld vol geschiedenis, kunst, muziek, actualiteit en zingeving.

Manuel Sintubin

Manuel Sintubin is professor in de geologie, verbonden aan het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

De klimaatkwestie door de ogen van een geoloog (ZOOM-sessie)

Pakket van 2 ONLINE ZOOMSESSIES op 17 en 24 november van 19.30 tot 21 uur.
'Klimaatverandering is van alle tijden' hoor je wel eens zeggen. Een geoloog weet dat als geen ander. Net door zijn kennis van het aardse verleden is de geoloog dan ook het best geplaatst een beeld te schetsen van wat ons en toekomstige generaties al of niet te wachten staat, een noodzakelijke maar soms tegendraadse stem in het klimaatdebat.

Doe een aankoop

Het lijkt erop dat je nog niets hebt gekocht.